Δήλωση εγγύησης

Θα θέλαμε πρώτα να επισημάνουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας: νόμιμη εγγύηση για ελαττώματα, νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης για τους καταναλωτές, γενικές νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης.

Τα νόμιμα δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση.

Το περιεχόμενο της εγγύησης είναι εγγύηση ανθεκτικότητας για όλα τα ξύλινα μέρη του αγορασθέντος προϊόντος. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εάν έχετε αγοράσει τουλάχιστον ένα αγκύριο (γωνιακό αγκύριο, αγκύριο εδάφους, αγκύριο βάσης, αγκύριο πασσάλου) μαζί με το προϊόν που αγοράσατε. Καθοριστική για την απόκτηση του αγοραζόμενου αντικειμένου και του αγκυρίου είναι η κοινή καταχώρισή τους στο αντίγραφο του τιμολογίου ή της επιβεβαίωσης παραγγελίας που πρέπει να υποβληθεί κατά την άσκηση της εγγύησης. Η εγγύηση περιλαμβάνει την ευθύνη της Wickey για τη σήψη των ξύλινων τμημάτων του αγορασθέντος προϊόντος λόγω των καιρικών συνθηκών.

Εάν αναγνωρισθούν ελαττώματα από τον κατασκευαστή, το κόστος που προκύπτει από την ανάκληση και την επιστροφή του προϊόντος δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

  • Ζημιές λόγω ακατάλληλου χειρισμού
  • Ζημιές λόγω λανθασμένης συναρμολόγησης των ξύλινων μερών
  • Ζημιές λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης
  • Ζημιές λόγω φυσικής φθοράς ή υπερφόρτωσης
  • Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αξεσουάρ/πρόσθετων εξαρτημάτων/προσαρτημάτων και προϊόντων φροντίδας που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή
  • Ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις ή γεγονότα, όπως ζημιές από καταιγίδες, πλημμύρες ή ζημιές από το νερό της βρύσης
  • Ζημιές που δεν προκαλούνται στο αντικείμενο προς πώληση, οι λεγόμενες αποθετικές ζημίες
  • Μικρά ελαττώματα που δεν μειώνουν σημαντικά την αξία ή τη χρήση του αντικειμένου.
  • Σωματικές βλάβες.

Για να υποβάλετε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης, θα πρέπει αποστείλετε τα εξής:
1. Φωτογραφίες των ελαττωματικών ξύλινων μερών του αγορασθέντος αντικειμένου
2. Αντίγραφο τιμολογίου (το τιμολόγιο επισυνάπτεται/επισυνάφθηκε με το αποστελλόμενο προϊόν) ή επιβεβαίωση παραγγελίας (σας εστάλη με email)

Η διάρκεια της εγγύησης (περίοδος εγγύησης) για όλα τα ξύλινα μέρη είναι 10 έτη. Η εγγύηση αρχίζει με την παραλαβή των εμπορευμάτων. Η εγγύηση διαρκεί 10 έτη. Η εγγύηση λήγει αφού παρέλθει η περίοδος των 10 ετών.

Για να υποβάλετε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης, θα πρέπει αποστείλετε τα εξής:
1. Φωτογραφίες των ελαττωματικών ξύλινων μερών του αγορασθέντος αντικειμένου
2. Αντίγραφο τιμολογίου (το τιμολόγιο επισυνάπτεται/επισυνάφθηκε με το αποστελλόμενο προϊόν) ή επιβεβαίωση παραγγελίας (σας εστάλη με email)

Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση χωρίς φόρμα (π.χ. μέσω email) προσκομίζοντας τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία.

Εάν καλύπτονται από την εγγύηση, τα ελαττωματικά ξύλινα μέρη του αγορασθέντος προϊόντος θα αντικατασταθούν και θα παραδοθούν στον πελάτη δωρεάν.

Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της εγγύησης εκτείνεται στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 του γερμανικού θεμελιώδους νόμου.

Μπορείτε να ζητήσετε να σας κοινοποιηθεί η ανωτέρω δήλωση εγγύησης σε μορφή κειμένου.

Όνομα και διεύθυνση του εγγυητή:
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Γερμανία

Εάν καλύπτονται από την εγγύηση, τα ελαττωματικά ξύλινα μέρη του αγορασθέντος προϊόντος θα αντικατασταθούν και θα παραδοθούν στον πελάτη δωρεάν. Μπορείτε να ζητήσετε να σας κοινοποιηθεί η ανωτέρω δήλωση εγγύησης σε μορφή κειμένου.

Φόρτωση...

Σύγκριση Προϊόντα

chevron-right