Συμβουλές και κόλπα

  1. Συναρμολογήστε τον εξοπλισμό παιδικής χαράς και τοποθετήστε τον στον προβλεπόμενο χώρο. Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
  2. Σημαδέψτε όλους τους πασσάλους του πύργου στο έδαφος και σκάψτε στο έδαφος τρύπες ανθεκτικές στον παγετό (Ø30 x Β 70 cm).
  3. Τοποθετήστε τον εξοπλισμό παιδικής χαράς και τοποθετήστε όλα τα αγκύρια, αν είναι δυνατόν στη μη ορατή πλευρά.
  4. Υποστηρίξτε τα αγκύρια με πέτρες ή τον εξοπλισμό παιχνιδιού με ξύλινες σφήνες μέχρι ο πύργος παιδικής χαράς να είναι οριζόντιος.
  5. Ρίξτε το σκυρόδεμα σε βάθος περίπου 10 cm κάτω από την επιφάνεια. Όταν το σκυρόδεμα στεγνώσει, μπορείτε να γεμίσετε την υπόλοιπη τρύπα με μαυρόχωμα.